Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości


Wycena nieruchomości i sporządzanie operatu szacunkowego.  W ramach prowadzonej działalności oferujemy usługi w zakresie wyceny nieruchomości. 

Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi z wieloletnim doświadczeniem gwarantując rzetelność, terminowość oraz korzystne ceny za wykonywane usługi.

Głównym obszarem funkcjonowania naszej działalności jest szeroko rozumiana wycena nieruchomości, oraz kompleksowo dostosowane doradztwo związane tematycznie z problematyką rynku nieruchomości

 

Przykładowe cele określenia wartości nieruchomości:

 • ustalenie ceny kupna-sprzedaży
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • do ustalenia amortyzacji
 • ustalenia wielkości zabezpieczenia kredytu
 • ustalenie wysokości ubezpieczenia
 • rozliczenia poniesionych nakładów
 • ustalenie wartości nieruchomości dla celów rozliczeń spadkowych (spis inwentarza)
 • ustalenia wielkości opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn lub od czynności cywilno-prawnych)
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
 • obliczenie odszkodowania za wywłaszczenie
 • obliczenie odszkodowania za szkody
 • od uwłaszczenia osoby prawnej
 • ustalenie opłaty adiacenckiej
 • ustalenie opłaty planistycznej

Lista ta nie wyczerpuje wszystkich celów dla których możliwe jest ustalenie wartości.

Rzeczoznawca majątkowy jest w stanie podjąć się przygotowania określonego, zgodnego z wymogami formalnymi opracowania, które będzie wyróżniało się wysokim stopniem merytoryczności oraz całkowitą zgodnością z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami zawodowymi.
Podejmując się obsługi Klienta zwracamy szczególną uwagę na rzetelność i terminowość wykonywanych zleceń.

Skontaktuj się z nami.

W kontaktach z Klientem zapewniamy  poufność oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 
Klienci korzystający z naszego wsparcia mogą liczyć na w pełni profesjonalną obsługę.
telefon  do  kontaktu:  602 750 576